Descriptor – Testigos de Jehová.

En castellano: Testigos de Jehová.

En inglés: Jehovah's Witnesses.

En portugués: Testemunhas de Jeová.

Calificadores permitidos: psicología, historia.