Descriptor – Materiales Ignífugos o Retardantes.

En castellano: Materiales Ignífugos o Retardantes.

En inglés: Non Flammable or Delaying Materials.

En portugués: Materiais Ignífugos ou Retardantes.